FANDOM


SCP-002

Identyfikator podmiotu: SCP-002

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-002 musi być bez przerwy podłączony do odpowiedniego źródła napięcia w celu utrzymania go w stanie przypominającym ładowanie. W razie awarii zasilania bariera bezpieczeństwa między obiektem a resztą kompleksu badawczego musi zostać zamknięta, natomiast bezpośrednie otoczenie — ewakuowane. Po przywróceniu zasilania naprzemienne impulsy promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego muszą być emitowane wewnątrz strefy do momentu ponownego podłączenia SCP-002 do zasilania i uruchomienia trybu ładowania. W przechowalni należy utrzymywać ujemne ciśnienie powietrza.

W promieniu 20 [m] od SCP-002 mogą przebywać wyłącznie zespoły składające się z co najmniej dwóch (2) osób. Pracownicy tacy powinni utrzymywać między sobą kontakt wzrokowy celem upewniania się, że druga osoba nadal im towarzyszy, ponieważ zbliżanie się do obiektu wpływa negatywnie na zdolność percepcji.

Do SCP-002 nie mają dostępu pracownicy z upoważnieniem niższym niż 2. Wymaganie to może zostać zniesione za pisemną autoryzacją dwóch (2) znajdujących się poza placówką administratorów O5. Osoby, które otrzymały takie zezwolenie, muszą w czasie trwania kontaktu być eskortowane przez co najmniej pięciu (5) pracowników ochrony z upoważnieniem poziomu 3. oraz tymczasowo zrezygnować z przydzielonej funkcji oraz upoważnienia. Po kontakcie pracownicy ci muszą zostać odeskortowani na odległość co najmniej 5 [km] od SCP-002 celem poddania ich kwarantannie oraz ewaluacji psychologicznej. Jeżeli uznani zostaną oni za zdolnych do służby, po zakończeniu kwarantanny funkcja oraz upoważnienie mogą im zostać zwrócone.

Opis: Szczegóły odkrycia obiektu znajdują się w raporcie Mulhausena [cross-ref:document00.023.603]. SCP-002 przypomina guzowatą, mięsistą narośl o objętości około 60 [m³]. Z jednej strony znajduje się właz z zaworem, prowadzący do wnętrza, które wygląda jak przeciętne niskoczynszowe mieszkanie o niewielkich wymiarach. Na jednej ze ścian pomieszczenia znajduje się pojedyncze okno, jednakże nie zlokalizowano go po stronie zewnętrznej. Pokój zawiera wyposażenie, które po dokładnym zbadaniu okazało się wykonane z rzeźbionej kości, tkanych włosów i innych organicznych substancji produkowanych przez ludzkie ciało. Każdy przedmiot w pokoju wykazuje zbudowany jest z materii organicznej albo niezależnych lub częściowych sekwencji DNA.

Suplement: Jak dotąd obiekt jest odpowiedzialny za zniknięcie siedmiu pracowników. W czasu pobytu w placówce do jego wyposażenia samoistnie dołączyły dwie lampy, narzuta, telewizor, radio, fotel typu beanbag, trzy książki w nieznanym języku, cztery zabawki dziecięce i mała roślina w doniczce. Eksperymenty na zwierzętach, w tym ssakach naczelnych, nie przyniosły żadnej reakcji ze strony SCP-002. Zwłoki również nie wywołują żadnego efektu. Mimo że sposób, w jaki obiekt przetwarza materię organiczną w meble, jest nieznany, najwyraźniej wywołuje go jedynie obecność żywych ludzi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.